Resolució d’Ajudes del menjador escolar

Us comunicam que ahir, dilluns dia 8 de novembre, es va penjar al web del Servei de Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, la proposta de concessió dels ajuts de menjador  amb els annexos corresponents, tant pels ajuts per motius de desplaçament com pels ajuts per motius socioeconòmics.

 Aquesta convocatòria ha tingut més de 12.500 sol·licituds. D’aquestes sol·licituds se n’han admès 10.210.

En la Resolució d’aquestes ajudes s’ha exhaurit la partida de 7 milions d’euros de la Convocatòria essent beneficiaris de quantia econòmica 8.204 alumnes, però la voluntat de la Conselleria és poder dotar de quantia econòmica totes les sol·licituds admeses.

Per la qual cosa, dissabte dia 6 de novembre es va publicar la Resolució del Conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2021 (BOIB núm. 153, de 6 de novembre) per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d’agost) .

Mitjançant aquesta resolució es modifica el paràgraf 1 de l’apartat quinzè de la convocatòria en el sentit de resoldre parcialment el procediment de concessió amb el límit del crèdit autoritzat, mentre que la resolució de la resta de sol·licitud acceptades s’ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient (seria el cas de la proposta dels ajuts concedits sense assignació econòmica).

D’aquesta manera, ara podem otorgar l’ajut als alumnes beneficiaris amb més puntuació, i per tant, més necessitat (llistat que hem penjat al Servei de Comunitat Educativa) i posteriorment podrem ampliar l’ajut a les altres sol·licituds admeses amb menys puntuació.Malgrat tota aquesta documentació la podeu imprimir des de la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa, la us adjuntam comprimida.