CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar està format pels membres següents:

  • President: Joan Llabrés
  • Cap d’estudis: Maria Magdalena Real
  • Secretària: Francisca Servera
  • Representant Ajuntament: Maria Antònia Artigues
  • Representant AFA: Maria Magdalena Roig
  • Representants pares i mares: Esperanza Raposo, Ani Cruz, Jessica Sánchez i Sara Gómez.
  • Representants claustre: Mercè Mateu, Cati Torrens, Daniel Sastre, MªJosé Pérez i Carme Obrador.
  • Representant de l’administració i serveis: Evaristo Pérez