Menjador Escolar

Actualitzat el 31/10/2023

NOVETATS MENJADOR ESCOLAR 

CURS 2023-2024

 • US INFORMEM QUE A PARTIR DE DILLUNS DIA 04 DE SETEMBRE JA PODEU PASSAR PER LA SECRETARIA DEL CENTRE DE LES 9:00h A LES 13:30h PER DONAR D’ALTA  LA FITXA DE  SERVEI DE MENJADOR PER AQUEST CURS ESCOLAR.
 • PODEU VENIR A LA SECRETARIA DEL CENTRE A EMPLENAR LA FITXA PER AQUEST NOU CURS, O DESCARREGAR-VOS-LA DES DE LA WEB I ENTREGAR-LA DIRECTAMENT A LA SECRETÀRIA O A L’ADMINISTRATIU.
 • RECORDEU QUE TENIU UNA PRESENTACIÓ EXPLICATIVA DEL FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR.

ÉS OBLIGATORI TENIR LA FITXA ACTUALITZADA PER PODER GAUDIR DEL SERVEI A PARTIR DE L’INICI DE CURS DEL SETEMBRE.

LES FITXES DEL CURS 22-23 NO SÓN OPERATIVES PEL NOU CURS.

COM FUNCIONA EL MENJADOR? PRESENTACIÓ-Pendent de revisió

El servei de menjador de la nostra escola està gestionat per l’empresa MENJARS AGUILAR S.L.

Una part molt important de la nostra tasca és treballar la pedagogia de l’oci des de les activitats que es fan en el temps de lleure. La nostra filosofia és aprofitar aquest espai alliberador i de diversió per tal de treballar amb els infants una educació integral, tot respectant i recolzant el Projecte Educatiu del Centre.

Així doncs, no ens proposem ocupar el temps de lleure, sinó que, pretenem potenciar allò que té d’educatiu l’oci en si mateix, mitjançant una actitud caracteritzada per la diversió a la pròpia activitat.

Menjars Aguilar ofereix en el temps en què els infants esperen a ser recollits per les famílies un espai d’esbarjo on es comparteixen vivències significatives sinceres on es treballa l’autonomia, l’equitat, la resolució de conflictes i la importància de seguir una dieta i una vida saludable. 

Creiem en la creació de l’oci i no en el seu consum, i en el fonament de la coherència i de la pròpia consciència. 

Des de la  direcció del centre, pensem que és fonamental gestionar l’organització d’aquest servei de manera adequada fent-lo així encara més eficient i segur pels nostres infants. És per això, que des de fa dos cursos ens preocupem d’organitzar el funcionament del servei de menjador i hem creat l’expedient del mateix, tenint en compte tot el marc legal que l’envolta. Un cop presentat al Consell Escolar i aprovat pel mateix, us fem arribar la informació més rellevant que heu de tenir en compte a partir d’aquest curs escolar.

 

 

 

ASPECTES ORGANITZATIUS

El servei de menjador s’organitza en un torn de 14 a 16h.

Cadascun dels grups disposa d’un nombre de referents educatius en funció de les característiques del grup (edat, nombre de participants, etc…)-Pendent de REVISIÓ

 • Les famílies que vulguin fer ús del menjador ho hauran de sol·licitar a la secretaria del centre i emplenar el model MD080303-0 Sol·licitud ús de menjador cada curs escolar. És important que empleneu tots els camps sobretot la data en què voldríeu començar a fer l’ús del menjador.
 • Els infants amb al·lèrgies han de presentar juntament amb el model de sol·licitud una còpia de l’informe mèdic i el pla d’actuació en cas d’ingesta per error juntament amb una fotografia de tamany carné de l’infant. Si mai ha tingut un shock anafilàctic també ho haureu de comunicar a la secretaria.
 • Un cop emplenats els documents es coordinaran amb lsecretaria del centre i aquesta informarà a la família de l’inici d’ús del servei.
 • Si una família necessita utilitzar el menjador de manera puntual, haurà d’emplenar la sol·licitud pertinent i comunicar-ho entre les 08:45 i les 10h del dia indicat a la secretaria del centre. Aquesta avisarà al menjador. Es pot avisar per tota la setmana si fa falta.
 •  Per a donar-se de baixa voluntària del servei del menjador serà necessari avisar a la secretaria en horari d’atenció a les famílies i liquidar el deute pendent amb l’empresa MENJARS AGUILAR S.L.
 • Si algun/a alumne/a fixe de menjador (becat o no becat) no ha de fer ús del menjador un dia determinat havent assistit a classe, haurà de notificar-ho a la secretaria del centre abans de les 10h. En cas de no fer-ho, es cobrarà el servei.
 • L’empresa passarà llista diàriament per tal de dur un control exhaustiu de l’ús de menjador.
 • No es pot fer ús del menjador si s’ha faltat tot el matí a l’escola.
 • Si un/a alumne/a, per motius justificats, ha de sortir del centre durant el període de classe, sols podrà fer ús de menjador aquest dia si arriba al centre abans de que comenci el torn de menjador (14:00h)
 • En acabar cada trimestre l’empresa farà una avaluació dels hàbits i actituds de l’alumnat dins el menjador i la facilitarà a les famílies.
 • IMPORTANT

  PER UN CORRECTE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR, NO S’ADMETRÀ CAP SOL·LICITUD A PARTIR DE LES 10:00h NI TAMPOC QUE NO HAGI ESTAT FETA A SECRETARIA (telèfon si ja té fitxa).  PODEU AVISAR EL MATEIX DIA O AMB UN PARELL DE DIES D’ANTELACIÓ, PERÒ SEMPRE DINS L’HORARI ESTABLERT (08:30-10h)

  L’ALUMNAT QUE NO SEGUEIXI LES NORMES DE MENJADOR POT PERDRE EL DRET A L’ÚS DEL SERVEI SI AIXÍ HO CONSIDERA EL CONSELL ESCOLAR.

QUOTA DE MENJADOR

 • L’alumnat fixe (dos o més dies per setmana o +50% dels dies lectius) podrà domiciliar els imports de menjador a través de l’entitat bancària. El pagament de les quotes es farà efectiu els 05 primers dies de cada mes següent a l’ús del servei
 • En el mes en què s’hagi emprat el servei,  els rebuts no domiciliats es faran efectius abans de finalitzar el mes pertinent
 • L’alumnat eventual (usuari de menys del 50% dels dies lectius) pagarà un increment del 10% en el preu de l’alumnat fixe)

L’empresa de menjador facilitarà als usuaris un rebut de cada pagament mensual (no domiciliats) i del pagament per dia dels infants que facin un ús esporàdic. El pagament d’aquests s’ha de fer directament a l’empresa, NO A SECRETARIA.

MENJADOR ESCOLAR QUOTES ( a partir de dia 2 de novembre de 2023)

ALUMNAT FIXE………………………………………………… 7 € EUROS

ALUMNAT ESPORÀDIC……………………………………….  7,50 € EUROS

Aquest preu inclou la part corresponent a monitoratge

TELÈFON DE L’ESCOLA PER FER LES RESERVES DE MENJADOR: 971 567 186

IMPORTANT

L’IMPAGAMENT DE LES MENSUALITATS, POT ARRIBAR A SUPOSAR LA BAIXA EN EL SERVEI DE MENJADOR DE FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA O LA PÈRDUA DE BECA SI AIXÍ HO DECIDEIX EL CONSELL ESCOLAR

Si teniu algun dubte/queixa sobre el servei de menjador, podeu dirigir-vos a secretaria@jaumefornaris.com