Admissió i Matrícules al nostre centre-procés Ordinari

Per aquest proper curs escolar 2023-24 el calendari queda de la següent manera:

ADMISSIÓ (reserva de places alumnat nou)- Del 08 de maig de 2023 al 19 de maig de 2023.

Llistes provisionals- El 6 de juny de 2023.

Reclamacions-Del 7 al 9 de juny de 2023.

Llistes definitives- El 21 de juny de 2023.

MATRÍCULA- OBLIGATORI PER TOT L’ALUMNAT NOU, UNA VEGADA S’HA CONFIRMAT LA PLAÇA EL 21 DE JUNY

És un document extens on a quasi totes les fulles han de signar els dos progenitors/progenitores.

DOCUMENT DE MATRÍCULA

22 de juny llistes definitives de l’alumnat admès

ED INFANTIL: del 22 de juny fins el 28 de juny.

ED PRIMÀRIA: del 23 de juny fins el 30 de juny.

Algunes famílies ens heu sol·licitat poder-ho fer abans. En aquest cas heu de portar tota la documentació firmada i el centre la qustodiarà fins a confirmar si té o no plaça al centre. L’horari per fer entrega d’aquesta documentació és de 09:00 a 13h de dilluns a divendres.