Matrícules al nostre centre-procés Ordinari

En aquest apartat hi trobareu el calendari i el document per a formalitzar la matrícula al nostre centre

És un document extens on a quasi totes les fulles han de signar els dos progenitors/progenitores.

DOCUMENT DE MATRÍCULA

Per aquest proper curs escolar 2022-23 el calendari queda de la següent manera:

22 de juny llistes definitives de l’alumnat admès

23 de juny inici del lliurament de les matrícules.

24 de juny festa municipal

28 de juny darrer dia per entregar les matrícules al centre.

Algunes famílies ens heu sol·licitat poder-ho fer abans. En aquest cas heu de portar tota la documentació firmada i el centre la qustodiarà fins a confirmar si té o no plaça al centre. L’horari per fer entrega d’aquesta documentació és de 09:00 a 13h de dilluns a divendres.