Admissió i Matrícules al nostre centre-procés Ordinari

Per aquest proper curs escolar 2024-25 el calendari queda de la següent manera:

ADMISSIÓ (reserva de places alumnat nou): Del 20 de maig de 2024 al 28 de maig de 2024.

Llistes provisionals: El 12 de juny de 2024.

Reclamacions: Del 13 al 17 de juny de 2024.

Resolució: El 18 de juny del 2024.

Llistes definitives: El 21 de juny de 2024.

MATRÍCULA– OBLIGATORI PER TOT L’ALUMNAT NOU, UNA VEGADA S’HA CONFIRMAT LA PLAÇA EL 21 DE JUNY.

És necessari demanar cita prèvia al centre, en dilluns, dimecres o divendres.
És un document extens on a quasi totes les fulles han de signar els dos progenitors/progenitores.

DOCUMENT DE MATRÍCULA

21 de juny de 2024 llistes definitives de l’alumnat admès.

ED INFANTIL I ED. PRIMÀRIA: del 24 de juny fins el 28 de juny.