HORARI DE L’ALUMNAT

Horari Educació Infantil:

  • Horari Educació Infantil EI4-3 anys
  • Horari Educació Infantil EI5-4 anys
  • Horari Educació Infantil EI6-5 anys

Horari d’Educació Primària-Primer Cicle

  • Horari d’Educació Primària 1r
  • Horari d’Educació Primària 2n
  • Horari d’Educació Primària 3r

Horari d’Educació Primària-SegonCicle

  • Horari d’Educació Primària 4t
  • Horari d’Educació Primària 5è
  • Horari d’Educació Primària 6è