HORARI DE L’ALUMNAT EI6

Per aquest curs escolar vos presentam l’horari de l’alumnat de Ed. Infantil 6 -5 anys: