Formació del Progama Alerta Escolar

Aquesta setmana hem rebut la visita de membres del Centre de Salut de Son Servera. El motiu ha estat realitzar una formació bàsica pels i per les mestres del nostre centre en tema d’actuacions de primera instància, principalment, per l’alumnat que està al Programa d’Alerta Escolar.

Volem agrair la predisposició del Centre de Salut de Son Servera per fer aquest taller i la dinàmica en què ens ho va fer arribar. Aquesta formació era una demanda del claustre ja del curs passat però que no s’havia pogut sol·licitar. Ara aquest curs ja l’hem poguda fer.

Sabeu què és l’Alerta Escolar?

És un programa Alerta Escolar Balear té com objectiu facilitar l’atenció immediata i eficient als i ales alumnes escolaritzats amb patologies cròniques que poden requerir una atenció sanitària durant la jornada escolar, o que degut a la seva patologia pot donar-se una situació d’emergència de risc vital.

Més informació Sobre el programa

Pàgina web ALERTA ESCOLAR