Serveis del centre

El CEIP Jaume Fornaris ofereix principalment dos serveis addicionals relacionats amb la conciliació familiar.

Un és el servei d’escola matinera i l’altre és el de menjador escolar.

Tanmateix durant el curs van sorgint altres activitats complementàries per la nostra comunitat educativa i el centre posa a la seva disposició els recursos i les instal·lacions perquè així es puguin realitzar.