Pati de Primària

El pati d’educació primària es divideix en diferents zones segons les diferents edats.