Procés d’adscripció i admissió ja establert

Benvolgudes famílies. Aquest dissabte s’ha publicat el calendari del procés d’adscripció i admissió pel proper curs escolar 2021-22.

ADMISSIÓ NOU ALUMNAT o CANVI DE CENTRE: És un procés obert a tots els i les alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d’Educació Infantil) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers). Aquest procés per tot aquell alumnat que vol venir al nostre centre sigui del curs que sigui i que actualment no hi està matriculat.

IMPORTANT: Per l’alumnat de 6e curs que vol optar a una plaça a un altre IES que no sigui l’IES Puig de Sa Font de Son Servera ha de fer el procés d’admissió al IES que desitja, encara que nosaltres li reservem plaça al nostre institut de referència.

Si deman diferents centres, he de fer un tràmit a cadascun d’ells?
No. Només heu de fer un sol tràmit en el qual posareu els centres que voleu per ordre de preferència. En cas que en presenteu més d’un, el sistema ho detecta i els anul·la, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats i se us serà adjudicada una plaça d’ofici.Quants de centres puc demanar?
Com a màxim, es pot demanar un total de 5 centres per ordre de preferència, tots a la mateixa sol·licitud

ADSCRIPCIÓ ALUMNAT DE 6è: Tots els i les nostres alumnes teniu ADSCRIPCIÓ directa a l’IES PUIG DE SA FONT. En aquest procés no heu de fer res ja que nosaltres ho feim directament a través del Gestib al ser un procés intern. Si alguna família no vol que el seu fill/a vagi a aquest institut, doncs ha de sol·licitar plaça a un nou IES dins les dates del procés d’ADMISSIÓ. És molt recomanable que NO RENUNCIEU a l’IES PUIG DE SA FONT (on teniu l’Adscripció) abans de què vos confirmin que vos han donat plaça al nou institut que voleu, perquè sinó perdreu la plaça i no en tendreu ni a un IES ni a l’altre, i el Servei d’Escolarització vos adjudicaria aquell que disposi d’una plaça vacant.
Per tant, en el procés d’ADSCRIPCIÓ no heu de fer res fins el 24 de juny que l’alumnat s’ha de matricular al IES pertinent.

Penjarem més informació en breu.