Com realitzar el procés d’admissió?

Aviat començarà el procés d’admissió al nostre centre i per aquest motiu cal que es tenguin els certificats digitals actualitzats.

Què necessit per poder fer el tràmit pel meu fill/filla? Cal disposar d’usuari de GESTIB o CLAVE. Més informació

Des de quina pàgina web puc fer el tràmit? La pàgina web és del Servei d’Escolarització. Entre el 03 de maig i el 14 de maig de 2021.

Quins criteris es segueixen per la puntuació? Segons la normativa vigent aquest són els criteris.

Consulta del resultat de les sol·licituds

Altres Preguntes Freqüents

Tot l’alumnat que hagi tengut plaça l nostre centre ha de lliurar els papers pertinents de matrícula entre el 24 i el 28 de juny, demanant cita prèvia. Els papers estaran penjats a l’apartat de Secretaria de la nostra web a partir del 10 de juny.