Signes de hipoacúsia-Alumnat de 1r

Benvolgudes famílies de 1r

Aquest curs, per mor de les mesures per pal·liar la pandèmia de COVID-19, de moment tampoc començarem la campanya del cribratge auditiu escolar.

Atesa la importància d’aquest cribratge en la infància (cada any es diagnostiquen una mitjana de 18 alumnes amb pèrdua auditiva per cada 1.000 escolars) i la repercussió que una pèrdua auditiva pot tenir en els infants d’aquestes edats (tant en l’aprenentatge com en el comportament i el desenvolupament afectiu i social), mantenim la proposta
alternativa del curs passat, de manera que permeti pal·liar la no realització d’aquest cribratge a les escoles.
Per aquest motiu oferim, a tots els/les alumes que cursen 1r de primària dels quals se sospiti hipoacúsia, una visita a les nostres consultes, que els pares i mares poden sol·licitar als telèfons i adreces electròniques adjuntades a sota


Us adjuntam una llista de signes d’alerta que poden fer sospitar d’una pèrdua auditiva en els infants. Atentament,

Mallorca
Hospital Son Llàtzer
Ctra. Manacor, km 4
Consultes Externes, núm. 31, mòdul 2
07198 Palma
Tel. 871 20 20 88
hipoacusiainfantil@dgsanita.caib.es