PROJECTE DE LES NOVES TECNOLGIES A L’AULA- Presentació i Vídeo

Aquest curs escolar hem posat en marxa i dinamitzat el projecte de noves tecnologies a dins l’aula al nivell de 5è. Aquest projecte es basa amb la introducción d’un dispositiu portàtil en el dia a dia de la dinàmica de l’aula. Amb això no volem dir que deixem de fer feina amb el “quadern i bolígraf”, ni molt menys, però ens encaminam cap a un ensenyament més competencial on l’alumnat té accés a la informació i sap cercar, destriar, escollir, seleccionar la informació i elaborar el seu propi concepte, visió i opinió.

L’alumnat de 4t a principis de març va començar a practicar amb els ordinadors del centre i per aquest nou proper curs està previst que porti el seu propi dispositiu. Aquest dispositiu es seguirà utilitzant a l’institut ja que les tres escoles adscrites ens hem coordinat amb l’IES perquè així sigui.

Volem dir primer de tot que les famílies no estan obligades a adquirir aquest dispositiu específic, ni a la tenda que el centre ofereix, simplement nosaltres com a centre facilitam aquesta feina i gestió.

L’avantatge que hi ha adquirint el dispositiu a través d’aquest botiga és que els dispositiu són gestionats pel centre, en tenim un control de cada connexió i actuació que l’alumnat faci, control de les pàgines web que es poden o no visitar així com dels vídeos que es mostren. També el servei de garantia, recollida i equips de cortesia poden ser tramitats per nosaltres.

INCIDIM QUE SIMPLEMENT ÉS PER FACILITAR LA FEINA A LES FAMÍLIES. El centre no h té cap tipus de benefici amb aquesta gestió amb l’empresa. Aquest fet s’ha verificat amb l’inspector del centre a l’hora de posar el projecte en marxa.

També si les famílies ho sol·liciten es poden habilitar usuaris sense restriccions, per si algú altre de la família necessita treballar amb l’ordinador sense aquestes restriccions.

L’accés a la botiga estarà disponible a partir del dia 23 de juny i preferiblement fins el 15 de juliol, ja que es farà un primer enviament dels ordinadors cap al centre perquè es configurin abans del 10 de setembre. Si les famílies l’adquiriu entre el 15 de juliol i durant el mes d’agost, segons les previsions, l’ordinador estarà per a finals de setembre.

Per qualsevol altre dubte ens podeu enviar un correu a info@jaumefornaris.com.

El dilluns dia 14 de juny farem un reunió a les 16h per la plataforma zoom. Penjarem l’enllaç a la web.