Pla de Contingència Curs 2020-21

Bon dia a totes i a tots,

ahir és va aprovar el Pla de contingència pel proper curs. Aquest Pla ha tengut el vistiplau del claustre de professorat, del consell Escolar i del departament d’Inspecció Educativa.

Malgrat al setembre d’hagi de revisar, compartim el que seria el punt de partida.

DC060303-Pla de contingència COVID-19