Millores al centre

Benvolgudes famílies. Hem estat un dies sense realitzar cap publicació a la nostra web, però no hem estat aturats. Com ja sabeu aquest estiu, un tant diferent, hem portat a terme unes quantes reformes a les nostres instal·lacions. El professorat, coordinat per la nova direcció, va aprofitar el mes de juliol per fer una selecció del material i neteja de les aules. A més s’han redistribuït alguns espais i aules i s’ha revisat la instal·lació del cablejat de xarxa.

També a principis del mes d’agost l’Ajuntament de Son Servera ens va citar per proposar unes petites reformes aprofitant el programa SUMA que el departament de Serveis Socials havia posat en marxa. Aquestes tasques coordinades pels diferents departament de l’Ajuntament (Educació, Serveis Socials, Recursos Humans, Vies i Obres…), la brigada i la direcció del centre. S’està pintant el centre, revisió de l’estat de les finestres, parets, portes…

Poc a poc, i amb l’ajuda de tots i totes el centre va millorant l’aspecte, els recursos i els espais.

En representació de la Comunitat Educativa volem donar les gràcies a tota la gent implicada i en especial a l’Ajuntament de Son Servera per fer aquesta tasca i inversió tant necessària.

Parets pintades, sostres i vidrieres revisades.
Radiadors revisats i repintats.