Matrícules Escola Matinera

Informam que acabam de tenir la reunió de coordinació amb l’Ajuntament de Son Servera, departament d’educació, per organitzar el servei d’Escola Matinera. S’ha decidit acceptar totes les sol·licituds presentades, per tant aquelles famílies que estau en llista d’espera o que no hi havia l’imprès emplenat vos podeu dirigir per emplenar els papersr a Cala Millor avui horabaixa, o el dilluns a la secretaria de la nostra escola partir de les 09:30.

S’ha fet una previsió de 90 alumnes d’educació primària i 15 d’educació infantil.

Recordam la importància de cumplir les normes de funcionament, assitència i convivència d’aquest servei.

Atentament, l’equip directiu