Formació digital i de GESTIB

Bon dia famílies,

com ja sabeu ha entrat una normativa nova d’educació on implica, entre altres aspectes, la competència digital per part dels infants, docents i del centre en general. També es potencia la plataforma del GESTIB per a la comunicació amb les famílies, qualificacions, tutories…

Per aquest motiu, aquest curs escolar ens estam formant en l’ús de la plataforma GESTIB i de la competència digital. Una formació que va començar ahir i que és coordinada i impartida per un dels nostres coordinadors TIC-TAC (Tecnologies de la Informació i Comunicació-Tecnologies de l’Aprenentatge i Coneixement), Joan Llabrés. Volem agrair a tot el claustre participant, i en especial, a en Joan Llabrés per portar-la a terme.

Amb la nova normativa, la manera d’avaluar canvia i es converteix en una avaluació formativa (on s’informa en procés de retroacció, a l’alumnat d’aquells aspectes que cal millorar i com fer-ho i de manera explícita) i per altra banda, una avaluació sumativa, per tant, els criteris d’avaluació són avaluats constantment, perdent una mica el concepte de “mitjanes”. Poc a poc anirem informant d’aquesta nova mirada educativa.