Dia de la Pau Escolar

Benvolgudes famílies, el divendres passat vàrem compartir amb vosaltres l’activitat de centre del dia de la Pau. No obstant aquest matí revisant les fotografies hem cregut oportú destacar-ne unes quantes on els missatges són més visibles.

Volem fer incís que aquesta activitat s’ha portat a terme gràcies principalment a la iniciativa de la Comissió de Coeducació, la comissió de convivènciai l’àrea de religió. Per altra banda també hem de destacar la implicació dels diferents tutors i tutores de cada nivell com la interelació entre les diferents especialistes com la de música o anglès.

Durant el matí del divendres, per torns organitzats, vàrem anar sembrant aquests desitjos de Pau a Ed. Primària. També volem destacar al feina de l’equip d’educació infantil que adaptant la proposta va sembrar i penjar també aquests desitjos del l’alumnat més petit.

Finalment la televisió Serverina ens va dedicar una estona pel matí, fent una visita i donant més visibilitat a les activitats del centre,

Publicació de la Televisió Serverina

Àlbum general de la diada