Convocatòria de vagues

vos informam que s’ha convocat una vaga pels propers dia 23, 30 de novembre i 2 de desembre de 2021.

Aquesta convocatòria va adreçada a tot el personal fix i temporal de les administracions i empreses públiques, entre ell el dels centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

En previsió de les jornades de vaga per als dies 23 i 30 de novembre i 2 de desembre convocades per la Comissió Oberta de vaga estatal per la lluita dels treballadors en precari de les administracions públiques, la direcció del centre, en l’exercici de les seves funcions, ha d’adoptar les mesures que estableix l’Acord del Consell de Govern de 19 de novembre 2021 pel qual s’estableixen els serveis mínims per a les jornades de vaga completa convocada per als dies 23 i 30 de novembre i 2 de desembre de 2021 ( BOIB núm. 1 60 , de 20 de novembre de 2021 ).

Aquests serveis mínims són pel nostre centre:

Educació Infantil: 2 mestres de serveis mínims

Educació Primària: 5 mestres de serveis mínims

Els centres docents han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per aquests dies.

El director,en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar. 

Es manté el servei de menjador i d’escola matinera.

Atentament, l’equip directiu.