Auques per Sant Ignasi. Una data per recordar!

Dia 1 de febrer és el dia de Sant Ignasi d’Antioquia. A Son Servera és una data que se celebra cada any. Per entendre per què feim festa hem de conèixer el que va passar fa molt, molt de temps, per això, a l’escola, contam la llegenda del pastoret i feim auques.

Una auca és una història contada a través de vinyetes cada una de les quals va acompanyada per versos. Així, any rere any, recordam el que va passar com un gest de respecte i memòria cap als serverins i serverines que patiren l’epidèmia.