ACOLLIDA ALUMNAT EI4-3 anys

Benvolgudes famílies dels més petits i petites del nostre centre. Ja sols queden uns dies per començar al nostre centre.

L’acollida de l’alumnat de 3 anys queda:

La reunió informativa serà el divendres  dia 09 de setembre a les 13h a l’escola. Es prega venir sense infants. Per la gent que no pugui venir es penjarà la informació a la web del centre per la tarda.

DILLUNS 12

Es realitzarà el primer contacte amb els infants al pati.

Les famílies podran estar al centre, el seu paper és purament d’observadors i de referent pels seus fills/es. 

Es realitzaran 2 torns:  Entrada i sortida per la barrera del pati.

  • 1er torn: 9’30h a 10’45h.
  • 2n torn: 11’30h a 12’45h.

DUR AIGUA I MUDA AMB EL NOM POSAT.

En cas de pluja l’adaptació es farà dins l’aula. I l’entrada esrealitzarà per la porta principal.

Desprès es realitzaran entrevistes individuals a les famílies (13h a 15h), aquest dia vos passaran una graella amb dia i hora per apuntar-vos.

DIMARTS 13

Aquest dia l’adaptació serà dins l’aula.

Les famílies podran estar dins l’aula a un espai reservat per vosaltres, el seu paper és purament d’observadors i de referent pels seus fills/es.

Es realitzaran 2 torns:  Entrada i sortida per la barrera principal del centre.

  • 1er torn: 9’30h a 10’45h.
  • 2n torn: 11’30h a 12’45h.

DUR AIGUA.

Seguiran  realitzant entrevistes individuals a les famílies (13h a 15h).

DIMECRES 14

Aquest dia l’adaptació serà dins l’aula. 

Les famílies podran estar dins l’entrada del centre a un espai reservat per vosaltres, el seu paper és purament d’observadors i de referent pels seus fills/es.

Es realitzaran 2 torns: Entrada i sortida per la barrera principal del centre.

  • 1er torn: 9’30h a 10’45h.
  • 2n torn: 11’30h a 12’45h.

DUR AIGUA.

Seguiran  realitzant entrevistes individuals a les famílies (13h a 15h).

DIJOUS 15

Avui ja no hi ha torns. Tot el grup de 9h a 13h

Entrada ( els infants entren tots sols/es a l’aula) i la sortida (recollida a l’aula).

DUR AIGUA I BERENAR.

Seguiran  realitzant entrevistes individuals a les famílies (13’15h a 15h).

DIVENDRES 16

Tot el grup de 9h a 14h.

Entrada ( els infants entren tots sols/es a l’aula) i la sortida (recollida a l’aula).

DUR AIGUA I BERENAR.

IMPORTANT: EL PRIMER DIA DUR AIGUA I UNA MUDA (amb el nom posat i dins una bossa de tela).

DURANT ELS PRIMERS DIES PODREU ANAR DUENT CALCETINS PER PSICOMOTRICITAT (ANTILLISCANTS), XUBASQUERO I BOTES D’AIGUA, BATA AMB EL NOM POSAT. TOVALLOLETES HUMIDES, MOCADORS AMB CAPSA (TISSUES) I ROLLO CUINA (JUMBO).

TORNS DE GRUP

EI4A-3 anys A-Tutora: Apol·lonia Gost

 Torn 1  (9’30h a 10’45h): G. Alemany, L. Barbé, A. Benito, D. Cabrera, S. Cansado, L. Carrasco, J. Cerqueira, A. Díaz, N. Escobar, E. Fornaris, C. D. Gallego i  A. Girol, 

Torn 2 (11’30h a 12′ 45h): S. Guerrero, C. Heredia, M. Iniesta, C. Melis, M. Riera, M. Román, F. Sánchez, L. Schildhauer, R. Servera, M. Sierra, M. Vázquez i T. Vossen.

EI4B-3 anys B-Marta Besalduch

Torn 1  (9’30h a 10’45h): S. Brosig, M. Brunet G., M. Brunet P., M. Caldentey, A. Carrizo, L. Díaz, H. Gallardo, M. García, I. González. A. Harfoud i D. Hernàndez

Torn 2 (11’30h a 12’45h): P. Manchón, Y. Masache, L. Morales, I. Oliver, L. Oliver, E. Petrova, E. Rodríguez, M. Sastre, A. Servera, A. Soto, D. Triviño i M. Vilchez.

Si alguna família té dificultats a l’hora de realizar aquesta adaptació per la conciliació amb la feina ho pot comunicar a les tutores el dia de la reunió per cercar una solució.