VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE CONSUM

Aquest matí ens ha visitat el Director General de Consum, el senyor Félix Alonso, per fer entrega al centre del chromebook guanyat per haver participat de forma activa en el concurs Consumópolis 16. L’lumnat que va acabar dins els terminis establerts rebrà un petit obsequi recordatori.