URGENT-Convocatòria de Vaga

Bon dia. Ens acaben d’informar de la convocatòria d’una vaga pel divendres 18 de juny. Una vaga del personal temporal i interí de les administracions i empreses públiques que afecta el personal interí docent i no docent dels centres educatius.

No vos hem pogut avisar amb antelació ja que acabam de rebre aquesta informació a través del GESTIB del centre.

Com a centre no sabem quines persones interines secundaran o no la vaga i hem de respectar aquest dret. D’aquesta manera els Serveis Mínims del personal interí que tendran al centre són:

Per EDUCACIÓ INFANTIL: 2 mestres interines + 1 funcionaria de carrera.

Per EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 5 mestres

La secretària i director en exercici de la seva funció.

Per tant demà sols podem garantizar els serveis mínims establerts del personal interí i tot el personal funcionari de carrera.

El servei d’escola matinera i menjador segueix operatiu.

Si demà hi ha alumnat que no assisteix la falta consta com a justificada.

Atentament l’equip directiu

info@jaumefornaris.com