Reunions informatives i nova normativa

Benvolgudes famílies, ja estam a dins la segona setmana de curs i ja començam a dur una mica de rodatg i rutines a l’escola.

Primer de tot vos comunicam que i ha hagut canvis a les reunions ja que algunes famílies coincidieu. Per tant queden:

  • EI5è: 27/09   14:15h
  • EI6è: 04/10   14:15h
  • 1r: 06/10       14:15h
  • 2n: 05/10      14:15h
  • 3r:  13/10     14:00h
  • 4t:  03/10     14:00h
  • 5è: 11/10      14:00h
  • 6è: 10/10      14:00h

Per altra banda compartim amb vosaltres unes infogradies sobre l’avaluació amb la nova normativa.

A les reunions de presentació del curs s’explicitarà una mica més referent a aquest tema.