Reunions amb les famílies

Avui és el tercer dia que portam a terme les reunions amb les famílies. Aquesta reunió, de caràcter més formal, donam la benviguda al nou curs, presentam el funcionament a dins cada aula i de l’equip educatiu pertinent.

S’ha fet un diagnòstic inicial per tenir clar el punt de partida de cada nivell i així poder adequar la tasca docent a les necessitats de cada grup. Les presentacions utilitzades s’han penjat a cada un dels blocs dels qual ja s’ha fet la reunió.

Com acord de centre totes aquestes reunions han estat telemàtiques tal i com ens marca la normativa. Tanmateix a partir d’ara les famílies teniu les possibilitat de sol·licitar al vostre tutor/a pertinent, sigui a través de l’agenda o del correu electrònic, una reunió presencial.

Seguim recordant de la importància de tenir l’accés a l’aplicació GESTIB de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

Si no teniu accés podeu sol·licitar hora al centre a través de info@jaumefornaris.com, a través del telèfon 971 567 186 o reservar cites a través del Facebook