Resolució de concessió d’ajuts de menjador

Benvolgudes famílies, vos comunicam que dijous passat, 9 de novembre, es va publicar al web del Servei de Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, la Resolució de concessió dels ajuts de menjador (BOIB núm. 152, de 9 de novembre) amb els annexos corresponents, tant pels ajuts per motius de desplaçament com pels ajuts per motius socioeconòmics. En el nostre centre les sol·licituds presentades fan referència a ajuts per motius econòmics.

Annex 1 (ajuts concedits amb assignació econòmica)

Annex 2 (ajuts concedits sense assignació econòmica)

Annex 3 (ajuts denegades)

A partir d’avui, a la cartelleria del centre, trobareu la llista d’adjudicació i exclusió amb la puntuació final de la baremació corresponent.