Quina sopresa!

Aquest horabaixa hem aprofitat per anar sl centre a revisar quatre coses de manteniment i… ens hem trobat que l’Ajuntamfnt fnd ha instal•lat la barana de l’escaleta. Aquesta demanda ens la va proposar uns família del primer cicle al mes de desembre i ens va semblar molt bona idea.