Proves Auditives a l’alumnat de 1r

Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Infantil-HOSPITAL DE MANACOR:

A causa de l’excepcional situació que vivim ocasionada pel Covid 19, no es varen poder completar la campanya del cribratge auditiu escolar del curs passat, ni poden realitzar la d’aquest curs, tal i com es duia a terme des de fa 35 anys, a l’alumnat que cursa 1r de primària.

Atesa la importància d’aquest cribratge en la infància (cada any es diagnostiquen una mitjana de 18 alumnes amb pèrdua auditiva per cada 1.000 escolars) i la repercussió que una pèrdua auditiva pot tenir en els infants d’aquestes edats (tant en l’aprenentatge com en el comportament i el desenvolupament afectiu i social), s’ha cercat una proposta alternativa que permeti pal·liar la no realització del cribratge.

Per aquest motiu us demanam que, si sospitau d’una possible pèrdua auditiva en l’alumnat al qual no vàrem realitzar el cribratge el curs passat i en els que aquest curs 2020-2021 cursen 1r de primària, oferiu als seus pares i mares el nostre contacte perquè ens sol·licitin una avaluació auditiva, que es duria a terme en els nostres centres.

Annexam un llistat de signes d’alerta que poden fer sospitar d’una pèrdua auditiva en els infants.

Microsoft Word – Cribratge auditiu escolar Final

Mallorca
Hospital Son Llàtzer
Ctra. Manacor, Km 4
Consultes externes núm. 31, mòdul 2 07198 Palma
Tel. 871 20 20 88