Presentació del nou equip directiu

Bon dia a totes i a tots.

Primer de tot ens volem presentar com a nous membres del claustre i de la comunitat educativa del CEIP Jaume Fornaris i Taltavull i també com a nou equip directiu.

Aquest any vàrem presentar projecte de direcció dins el procés de selecció de directors i directores d’aquells centres que els equips directius del període 2016-2020 no havien renovat.

L’equip directiu actual està compost per:

  • Secretària: Maria José González
  • Cap d’Estudis: Antònia Moyà
  • Director: Pasqual Bordas

Aquests dies s’està elaborant el Pla de Contingència i organització pel proper curs 2020-21 on hi haurà una variació de la ubicació de les aules i s’ha demorat alguns de les actuacions que teníem previstes pel mes de juliol ( nous blocs, nova pàgina web…). Demanam paciència ja que hi estam fent-hi feina encara abans de presentar-ho a la comunitat educativa.

També, davant la necessitat que la neteja i desinfecció sigui més àgil, el claustre aquest mes de juliol estam anant al centre per retirar aquell material innecessari. Com equip directiu volem donar les gràcies al claustre per la tasca feta dins aquest mes de juliol.

Per altra banda tenim present que entre el dilluns 13 i el dimarts 14 es pugui penjar el llistat de material del proper curs escolar. Disculpau la tardança.

Finalment dir-vos l’equip directiu està a la vostra disposició, per qualsevol consulta, gestió o proposta de millora.

Ens podreu trobar a info@jaumefornaris.com

Atentament l’equip directiu.