Novetats: Mascaretes i funcionament Ed. Infantil

Benvolgudes famílies,

ja es divendres, aprofitant els darrers dies de vacances i el dilluns ja començarem el darrer trimestre d’aquest curs 2021-22.

I per aquesrt inici de trimestre tenim dues bones notícies:

La primera és que a partir del dilluns 25 d’abril, l’alumnat d’educació infantil serà recollit directament a les aules corresponents, entrada per la porta principal i sortida per la porta de l’hort del fons del passadís per a tothom.

La segona és que ja no es obligatori l’ús de les mascaretes a l’interior de l’escola. Ahir matí ens varen comunicar el següent:

Dimecres, 20 d’abril de 2022, es va publicar al BOE el Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que determina l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per a les persones majors de sis anys únicament als centres sanitaris, sociosanitaris i als mitjans de transport públic. Per la qual cosa deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors.

Per aquest motiu, us informam que consegüentment aquesta mesura és també d’aplicació als centres educatius.

Per això, a partir de 22 d’abril per als centres d’educació infantil de primer cicle, i de dilluns 25, primer dia de classe després de les vacances de Pasqua, per a la resta de centres educatius, deixa de ser obligatori l’ ús de la mascareta als espais interiors, tal com es determinava a la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021- 2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de 2021.

Per als/ a les alumnes només serà obligatori l’ús de mascareta en el transport escolar o si fan servir transport públic en una sortida o viatge, quan no es pugui garantir la ventilació adequada dels espais o es produeixin aglomeracions. Per als treballadors (professorat i personal no docent) es recomana l’ús de mascareta quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 m o per a les persones vulnerables en qualsevol situació, i només es podrà imposar l’obligatorietat en funció de l’avaluació de riscs del lloc de treball, que hauran de fer els serveis de prevenció de riscos laborals corresponents, segons l’establert en el Reial Decret 286/2022 i en procediment que ha publicat el Ministeri de Sanitat dia 20 d’abril, que s’adjunta. En tots els casos, es recomana mantenir les mesures de ventilació i higiene.

Aquestes indicacions estaran subjectes a revisió ja que el Ministeri de Sanitat ha anunciat que la propera setmana publicarà un document específic per als centres educatius.

BON CAP DE SETMANA!!!!