Noves sol·licituds d’ajudes de menjador

Termini entre el 24 de febrer i 9 de març, amdós inclosos.

TRÀMIT EXCEPCIONAL

Els requisits per ser beneficiaris són:

  1. Alumnat que no ha estat beneficiari a la convocatòria anterior.-No cal presentar altre cop els papers de la passada convocatòria.
  2. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin els  procedents únicament dels següents supòsits:
  •  a.- ser beneficiaris de la prestació laboral extraordinària per cessament   de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
  • b.- perceben prestació per Expedient de Regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • c.- perceben prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.
  • d.- per ser beneficiaris del subsidi de desocupació (Atur).
  • e.- per ser beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social       garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.
  • f.- no tenir cap tipus de prestació.

Si teniu qualsevol dubte vos podeu posar en contacte amb nosaltres al 971 567 186

Sol·licitud de beques de menjador