Llista i baremació escola matinera. Curs 24-25

Bon dia, famílies

Adjuntam el llistat de places admeses amb la baremació corresponent, pel servei d’escola matinera del curs 24-25.

Recordam:

Una vegada confirmada la plaça, s’ha d’ingressar l’import corresponent.

  • 1 trimestre: 20€
  • 2 trimestres: 40€
  • Tot el curs: 50€ (Reservat a l’inici de curs)

Les instruccions de pagament i dates, són:

  • Transferència (del 5 de juliol al 25 de setembre). Compte de l’escola: ES66 2100 0067 1102 0008 3317. Concepte: MATINERA + NOM I LLINATGE DEL NIN/A.
  • En efectiu: (del 4 de setembre al 25 de setembre) a la secretaria del nostre centre.

A partir del 4 de setembre i durant el curs, es podrà sol·licitar l’ús del servei sempre que hi hagi disponibilitat de places. Si no n’hi hagués, quedaran en llista d’espera.