Informacions d’interès

Benvolgudes famílies,

A falta d’un dia per posar fi a aquest curs 2022-23 i amb la calor ben arribada, vos comunicam una sèrie d’informacions per aquest final de curs i inici del proper. Anam per parts:

  • En primer lloc us comunicam que el Consell Escolar va aprovar en data d’ahir portar el control de l’escola matinera en el centre i gestionat conjuntament amb l’Ajuntament de Son Servera per poder garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de l’escola matinera. Hem emparaulat una cita per mitjans de juliol per xerrar d’aquest tema i d’altres amb el nou equip de govern.
  • En segon lloc les sol·licituds d’ús de menjador es fan al setembre. Ho detallarem a finals d’agost. Ara sols s’han d’entregar les sol·licituds de beques de menjador.
  • En tercer lloc vos comunicam que el proper curs escolar, la mestra actual de 2n Bel Salvà, no formarà part del nostre claustre ja que és jubila després d’anys dedicats a la docència. Molta Sort Bel i gràcies per la dedicació aquests anys!!

Finalment hem comunicam el canvi d’equip directiu pel proper curs. L’actual Cap d’Estudis, Antònia Moyà, i la Secretària, Maria José Mir, han obtingut plaça de destinació a un altre centre pel proper curs escolar. Per aquest motiu s’ha compost un nou equip directiu encapçalat pel director actual, Pasqual Bordas.

Abans de la presentació dels nous integrants cal agrair la tasca desenvolupada per aquestes dues persones. Per una part la caporalia d’estudis, organitzant un centre amb la situació de pandèmia del COVID-19 i havent d’aplicar mesures antipedagògiques, però imposades per sanitat i poder mantenir la seguretat de tothom. Durant aquest període s’ha organitzat el centre fent molta incidència envers les necessitats dels infants, l’equitat de necessitat i com donar la millor resposta.

Per una altra part la secretaria del centre, organitzant l’arxiu documental, els expedients de l’alumnat i sobretot reorganitzant el menjador escolar per tal que funcioni tal i com marca la normativa de menjadors escolars. Una evolució de comensals que s’ha triplicat aquest darrer any.

No poder fer res que agrair ben sincerament la seva dedicació. GRÀCIES!

Ara sí, presentam per al proper curs escolar el nou equip directiu, que estarà compost per:

  • Xisca Servera, mestra de 5è com a secretària i que ja actualment forma part de l’equip directiu.
  • Joan Llabrés, mestre de 2n i coordinador TIC, com a cap d’estudis.
  • Pasqual Bordas, actual director.

Són uns companys de claustre encoratjats a dedicar temps i esforç al centre, que promouen la millora contínua i l’equitat, la garantia de drets i deures, a vetllar per les necessitats dels infants i donar la millor resposta a les necessitats que es presentin. Moltes gràcies per voler tirar endavant el CEIP Jaume Fornaris.