Famílies Numeroses, monoparentals, en risc…

Informam que aquest estiu s’ha publicat una normativa que regula el pagament de les quotes als centres educatius per a:

  • Família nombrosa especial (100%)
  • Família nombrosa general (50%)
  • Família monoparental general (50%)
  • Família monoparental especial (100%)
  • Discapacitat >=33% (100%)
  • Víctima d’acte terrorista (cònjuge i fills) (100%)
  • Víctima de violència de gènere i els fills que en depenguin (100%)
  • Joves tutelats i ex tutelats en vies d’emancipació (100%)

Cal presentar la documentació que justifica la situació pertinent.

Sabem que algunes famílies que compliu alguns d’aquests heu fet la totalitat dels ingresos. El centre té previst, un cop revisats tots els pagaments a mitjans octubre, fer els corresponents abonaments. Ens posarem en contacte amb vosaltres. Si detectau que a finals d’octubre no vos hem dit res ens podeu enviar un correu a info@jaumefornaris.com