Educació Emocional al nostre centre

Les emocions són importants i cal que les treballem a l’escola. Per aconseguir que un infant creixi, en tot el que implica, no només ens referim amb l’adquisició de coneixements.

Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i cal que les tenguem en compte. Afecta el desenvolupament dels infants, ja que afavoreix l’autoconeixement, predisposa a actituds positives, millora les relacions, incentiva la motivació i afavoreix el seu creixement de manera integral.

Com a docents del CEP Jaume Fornaris, ens estam formant en aquest aspecte i posant en pràctica aquest nous aprenentatges i dinàmica de l’aula. Volem que el nostre alumnat tengui una bona intel·ligència emocional perquè siguin nins i nines competents emocionalment capaços d’afrontar-se als reptes de la vida.

Aquest matí, per casualitat hem coincidit amb el grup de 4 anys i compartim unes fotografies del moment on es treballava l’expressió de les emocions i d’allò que cada un/una necessitava.

Poc a poc anam avançam per una millora al centre!