Documents per signar

Benvolgudes famílies,

tornam a enviar els documents que aquest curs escolar estan a la vostra disposició a nivell d’autoritzacions. La nostra intenció és tenir els expedients actualitzats

PCR– Molt recomanable

Declaració Responsable– Obligatori

Full autoritzacions del centre. Depenent de cada nivell (sortir tot sols, persones autoritzades…) Aquest darrer document hi ha diverses pàgines adaptades a les necessitats de cada família. Fins ara l’alumnat a partir de 2n sortia de les instal·lacions educatives sense haver-ho autoritzat per escrit. Aquelles famílies a partir de l’alumnat de 2n que vulgui que el seu fill/filla surti del recinte en finalitzar l’horari escolar només avisant al docent pertinent podrà fer-ho si signa el document. Sinó restarà al centre fins que algú el vengui a cercar, acompanyat per un/a mestre/a. Teniu diferents opcions i REPETIM que simplement és per formalitzar el que s’ha fet fins ara i NO és obligatori.

Aquests documents els podeu lliurar al vostre tutor/a durant la primera setmana i modificar-los en qualsevol moment del curs.

Estam a la vostra diposició