Programa de Millora i Transformació (PMT)

Des del CEIP Jaume Fornaris i Taltavull apostam per una educació de qualitat. És per això que des de fa uns anys participam al Programa de Millora i Transformació (PMT) depenent de la Conselleria d’Educació i Universitats de les Illes Balears. Una xarxa d’escoles que, a través del claustre i l’equip impulsor, comparteixen un mateix propòsit: La millora continua dels processos d’ensenyament-aprenentatge, de gestió de centre i de participació de tota la Comunitat Educativa.

Per accedir al web de PMT podeu accedir a https://millora.caib.es/

Si voleu conèixer tota la tasca que anam fent des del centre, amb l’equip impulsor i l’acompanyament del claustre, podeu accedir al nostre Quadern de bitàcola. Un diari en el qual es plasma la ruta a seguir, els objectius i, periòdicament, compartim les experiències i reflexions de cada una de les trobades pedagògiques que anam fent. Clicau a la següent imatge per accedir-hi.