Eines digitals i robòtica educativa

Empram la tecnologia (tablets, ipad’s, notebooks, beebots,…) com a eina de treball, de cerca i de programació. La tecnologia és present en el dia a dia de l’escola i s’utilitza habitualment. Aprenem amb tecnologia, generant un entorn d’aprenentatge més motivador i competencial,  i sobre tecnologia, assegurant una recerca de continguts fiables i segurs.

L’alumnat és el centre del Projecte Educatiu i del Pla TAC del centre. Consideram l’escola un espai on tota la comunitat, especialment alumnes i mestres, som aprenents.

Volem utilitzar la tecnologia per ajudar a l’alumnat a millorar les seves competències en els aprenentatges. L’ampli ventall de recursos i eines tecnològiques que tenim al nostre abast ens ofereix grans possibilitats pedagògiques. Cal que a l’escola orientam els i les alumnes a fer un bon ús de les tecnologies per aprendre.

Seguint les orientacions de l’administració, per assolir les competències bàsiques, ens centram en el “Tractament de la informació i competència digital”:

“La competència en el tractament de la informació incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Per això és una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les àrees curriculars.”

“L’ús reflexiu i competent d’aquestes tecnologies és clau en el desenvolupament de totes les competències”

Els i les nostres alumnes són nadius digitals i fan servir habitualment les tecnologies per a l’oci. Quan per aprendre emprem recursos TAC, diversos i de qualitat, facilitem que estiguin més atents i que augmenti la seva motivació. Els materials pedagògics digitals ofereixen avantatges per a l’aprenentatge com interactuar amb els continguts, desenvolupar la iniciativa, aprendre a partir de les errades, fomentar l’aprenentatge cooperatiu, facilitar l’accés a informacions multimèdia, ajudar a entendre nous conceptes mitjançant simulacions, oferir la possibilitat de compartir els treballs… També possibiliten que el/la mestre/a millori la seva eficàcia docent, faci un seguiment més individualitzat de cada alumne i ajuden a atendre millor la diversitat d’alumnes. Pretenem que a l’escola les TAC estiguin integrades de manera habitual en el treball quotidià.

Donat que la tecnologia avança molt ràpid, els materials i les eines que utilitzem han d’estar en revisió constant.

El curs 2020-2021 hem iniciat un nou projecte que incorpora la robòtica educativa en el dia a dia de l’escola. El projecte pretén fomentar l’ensenyament de la programació com a llenguatge transversal per entendre i relacionar-se amb la tecnologia i per desenvolupar un pensament crític i creatiu a les escoles. De la mateixa manera que la llengua i les matemàtiques han ajudat a entendre el món d’avui, la programació és un coneixement fonamental per entendre el món d’avui i de demà. No es tracta tant que tothom esdevingui programador, ni de fer-ho només a l’aula d’informàtica, com de portar la programació -complementada amb  la robòtica i altres tecnologies, com ara la impressió 3D- de manera transversal a tots els àmbits de coneixement de l’escola.

Podeu consultar tota la informació relativa als Chromebooks i la compra d’aquests a través de l’empresa ICONO, en el següent enllaç