Educació Emocional

L’educació emocional és l’educació centrada a conèixer i reconèixer els sentiments i les emocions, propis i dels altres, i a fer-les servir de manera adaptativa.

Així, l’educació emocional pretén aprendre a identificar i expressar emocions i sentiments, treballant la forma d’interaccionar amb el món.

L’estat emocional d’una persona determina la forma en què percep el món. Per aquest motiu resulta tant important conéixer el món de les emocions, per tal de comprendre’ns millor a nosaltres mateixos i mateixes i entendre les persones del nostre entorn.

Les reaccions a cada emoció tenen una explicació evolutiva i obeeixen a estratègies de supervivència que tenen poc a veure amb el món en què vivim ara mateix. Sovint hem de reconèixer aquestes emocions i regular-les de forma racional. Aquest és el gran repte de l’educació emocional.

Al CEIP Jaume Fornaris i Taltavull ens preocupam de l’aprenentatge social i emocional. No podem educar sense tenir en compte el cor i per tant, acompanyam i ajudam els infants en el seu desenvolupament emocional.

Els infants cal que prenguin consciència de les pròpies emocions i siguin capaços de regular-les. Descobrir, identificar, diferenciar i gestionar les emocions és una forma d’educar els/les nostres alumnes, perquè es descobreixin a ells mateixos i perquè acabin convertint-se en adults autoconscients, amb una bona base emocional per afrontar-se als reptes de la vida.

Un infant que coneix i sap gestionar les seves emocions no només tindrà bons resultats acadèmics, sinó que també estarà més preparat pel món laboral. Construir una bona educació emocional és futur!!

Les persones amb més intel·ligència emocional són més felices, tenen més benestar, menys ansietat i més recursos per enfrontar-se a les dificultats que es trobaran a la vida.

Així doncs, al centre empram recursos relacionats amb l’expressió i la gestió de les emocions, l’autoconeixement, l’autoestima i l’autoregulació com a base d’una educació integral.