Biblioteca

La Biblioteca Escolar del centre pretén ser un espai de recursos on tant l’alumnat com el professorat, i tota la comunitat educativa en general puguin trobar informació en diversos suports i intentant oferir suport i recursos a  tota l’activitat docent del centre. A més a més cada aula de l’escola disposa d’una Biblioteca amb selecció de documents feta pels mestres. Són nombroses les activitats que es dinamitzen des d’aquest espai:
  • MALETES VIATGERES: Aquesta activitat es realitza a Educació Infantil. Cada quinzena un alumne/a s’emporta la maleta, aquesta conté diversos formats: llibres de coneixements, revistes, àlbums il·lustrats, còmics… És una activitat per compartit el gust per la lectura amb la família. Posteriorment els/les alumnes expliquen a la resta de companys i companyes quin és el títol que més els ha agradat, si volen explicar algun fet…
  • REPTE LECTOR: És una proposta de dinamització lectora, que pretén atreure als lectors i lesctors a formats diferents dels que estan habituats. L’objectiu és aconseguir llegir una gran varietat de llibres i descobrir autors i gèneres que d’una altra manera potser els i les alumnes no escollirien. La proposta d’aquest any és “6 mesos / 6 reptes” (poesia, còmic, àlbums il·lustrats…)
  • EL CONTE DEL MES : En aquest cas consisteix en l’animació a la lectura mitjançant l’explicació de contes, històries, biografies per part d’una persona del claustre. El conte s’escull en funció de la demanda dels infants, temes d’actualitat o clàssics que tothom hauria de conèixer.
  • ESPAIS DE LECTURA ALS PASSADISSOS: Tot aprofitant els passadissos amples i lluminosos dels quals disposem a l’escola, hem habilitat conjuntament amb els alumnes espais amb llibres, catifes, coixins per aconseguir un racó de lectura diferent més dispers i relaxant.
  • PRÉSTEC: L’alumnat de primària disposa d’un carnet de Biblioteca que els permet fer préstec de documents per treure’ls fora de l’Escola. Així,  es fan responsables del document fins al seu retorn.  Intentam amb aquesta activitat donar a conèixer a l’alumnat el procediment de funcionament de les Biblioteques Públiques.
  • APADRINAMENT LECTOR: Els alumnes del primer cicle tenen un padrí del segon cicle que els acompanya en la lectura sel·leccionant contes per ells,  compartint lectures…
  • FORMACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA: L’espai de Biblioteca també s’utilitza per fer formacions a la Comunitat Educativa: ESCOLA DE PARES (AMIPA), Xerrades i conferències de formació per docents…