Convocatòria de Vaga dia 28/10

Benvolgudes famílies,

vos informam que s’ha convocat una vaga pel proper dia 28 d’octubre. 

Aquesta convocatòria va adreçada a tot el personal fix i temporal de les administracions i empreses públiques, entre ell el dels centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

En previsió de la jornada de vaga per al dia 28 d’octubre de 2021 (de les 0.00 a les 24 hores) convocada pels sindicats Comissions de Base (CO.BAS), Confederació Intersindical i Solidaritat Obrera, la direcció del centre, en l’exercici de les seves funcions, ha d’adoptar les mesures que estableix l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021 pel qual s’estableixen el serveis mínims per a la jornada de vaga completa convocada per al dia 28 d’octubre de 2021.

Aquests serveis mínims són pel nostre centre:

Educació Infantil: 2 mestres de serveis mínims

Educació Primària: 5 mestres de serveis mínims

Els centres docents han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al dia 28 d’octubre de 2021.

El director,en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar. 

Es manté el servei de menjador i d’escola matinera.

Atentament, l’equip directiu.