Xisca Servera

Mestra d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

Actualment és la coordinadora del Millora i transformació del centre des del 2020.