Medicaments i aspectes sanitaris

L’alumnat ha de venir a l’escola sempre en bon estat de salut, ja que si es troben malament passen una mala estona. Tampoc ha de venir al centre amb malalties de tipus infecciós donat que hi ha molts riscos de contagis (p.e.: conjuntivitis vírica, etc.).

Heu de tenir sempre present que l’escola no pot administrar cap medicament als vostres fills/filles en el cas de què es trobin malament (febre, mal de cap, mal de panxa, …).

El nostre procediment serà avisar a la família si considerem que el nin o la nina no està en condicions de romandre a l’escola.

Si algun infants ha de prendre alguna medicina en horari escolar (només casos imprescindibles) caldrà que porteu la prescripció mèdica, on s’especifiqui el medicament, la dosi i l’hora que ho ha de prendre. Cal escriure, també, el nom, la dosi i l’hora en la capsa del medicament

En cas d’accident es farà la primera cura a l’escola, si es creu oportú es telefonarà a la família.

Si és necessari el trasllat a un servei mèdic, s’avisarà al 112 per a què traslladi a l’infant i a la vegada es ttelefoni a la família. Si la família no hi és en el moment del trasllat, personal del centre acompanyarà al nin o a la nina.

En el cas de què detecteu pediculosi (polls al cap) vos preguam que ho comuniqueu a l’escola, inicieu ràpidament el tractament i tingueu el nin o la nina a casa fins que s’hagi solucionat el problema. L’escola lliurarà una circular orientadora del tractament a seguir i de la previsió necessària.