Maria José Mir

Mestra d’Educació Primària

Actualment és la secretària del centre des del 2021.