TANCAMENT DE SOL·LICITUDS PER FER ÚS DEL MENJADOR ESCOLAR

US COMUNIQUEM QUE A DIA 24 D’ABRIL, HAN QUEDAT COBERTES  TOTES LES PLACES DE MENJADOR DISPONIBLES TANT PER EDUCACIÓ INFANTIL COM PER A PRIMÀRIA

PER TANT, QUEDEN TANCADES LES MATRÍCULES PER FER ÚS DEL MENJADOR A PERSONES QUE ENCARA NO TENEN LA SOL·LICITUD FETA

ELS USUARIS I USUÀRIES QUE JA TENEN LA FITXA DONADA D’ALTA MANTENEN LA PLAÇA FINS A FINAL DE CURS SI AIXÍ HO DESITGEN, PODEN VARIAR LA FITXA D’ESPORÀDIC A FIXE O DE FIXE A ESPORÀDIC O DONAR L’ALUMNE/A DE BAIXA EN QUALSEVOL MOMENT.

LA SECRETARIA DEL CENTRE ELABORARÀ UNA LLISTA D’ESPERA PER AQUELLS USUARIS QUE S’HAN QUEDAT SENSE PLAÇA PER ORDRE DE PRESENTACIÓ DE LA FITXA A LA MATEIXA SECRETARIA A L’ESPERA D’HAVER-HI NOVES PLACES DISPONIBLES. 

L’ORDRE DE CRIDADA SERÀ ESTRICTE I ES DONARÀ PREFERÈNCIA A L’ALUMNAT FIXE O AMB BECA.